Øyvind Olav Myhre

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Morten Dag Nilsen

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Lene Hjelkrem Dirks

Helsesekretær

Cathrine Gretland Skaret

Helsesekretær